антропогенна рослинність


антропогенна рослинність
Сукупність рослинних асоціацій, що сформувались або змінились під впливом діяльності людини.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.